Xuân viễn xứ – Dương Tuấn

Xuân viễn xứ – Dương Tuấn

THÂN bèo bọt đò đưa đất khách
NGHÈO nên đời thử thách bạc đen
SỐNG thân viễn xứ bon chen
KIẾP lênh đênh mãi bao phen thăng trầm.

XA năm tháng âm thầm mong nhớ
QUÊ hương mình mai nở rồi sao?
XUÂN xưa bên Mẹ ngọt ngào
NAY nhìn phương đó lòng đau đớn lòng.

LỖI do con hay vòng định số
HẸN thôi đành loang lổ buồng tim
KHÔNG danh, lợi cũng chẳng tìm
VỀ đâu để thấy ngọt miền quê hương.

MẸ hỡi nhớ đêm trường ngon giấc
ƠI! Xuân sang nghe thật não nề
THÂN NGHÈO SỐNG KIẾP XA QUÊ
XUÂN NAY LỖI HẸN KHÔNG VỀ MẸ ƠI!

 

Xuân viễn xứ – Dương Tuấn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Chuyển lên trên