Về nơi sinh thành – Nhớ bà – Đặng Vương Hưng

Mẹ ơi! Con đã trở về

Sau bao giông tố, bùa mê của đời

 

Đã đi cuối đất, cùng trời

Chồn chân lại muốn về nơi sinh thành

 

Về thăm lại lũy tre xanh

Lời ru xưa Mẹ vẫn dành cho con

 

Thương Cha nay đã không còn

Bước đi Mẹ cũng vẹt mòn tháng năm

Nhớ bà – Đặng Vương Hưng

 

Ngủ mơ nghe tiếng thạch sùng
Nhớ đêm mưa dột trên mùng bà tôi

Miếng trầu khô miệng bình vôi
Còng lưng vẫn chiếc áo tơi ra đồng

Đèn dầu đợi suốt đêm đông
Chồng con ra trận mãi không thấy về…

Nhớ mua sàn gỗ công nghiệp cho bà thoả thuê

Dáng bà cong cả triền đê
Đội mưa, cõng nắng, chở che suốt đời

Lớn lên biết nhớ thương Người
Chỉ còn nấm mộ bà tôi giữa đồng…

 

Về nơi sinh thành – Nhớ bà – Đặng Vương Hưng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Chuyển lên trên